Documente utile, rapoarte, template-uri

Procedura de sistem - Elaborarea Procedurilor si a Instructiunilor de Lucru
Template-uri pentru Procedura de sistem (pagina de garda) si pentru Procedura Operationala (pagina de garda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul de Asigurare a Calitatii in Universitatea Tehnica
Hotararea Senatului Universitar privind componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Hotararea Senatului Universitar privind Regulamentul de functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul EUA Evaluare Institutionala UTCN
Hotarare Consiliu ARACIS Evaluare Institutionala UTCN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul Strategic BAC 2016-2020
Planul Operational BAC: 2017-2018 | 2016-2017
Rapoarte BAC: 2017 | 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapoarte de evaluare interna privind calitatea educatiei in UTCN: 2017 | 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Template Raport Anual Facultate
Template Plan Operational Facultate
Template Fisa Post
Template Grad Indeplinire Plan Operational