ARACIS

Documente evaluare instituțională (pentru Universitatea Tehnică din Cluj Napoca)
http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari-institutionale/rezultate/universitatea-tehnica-din-cluj-napoca/

Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/1_Prima_Pagina_web/2018/Metodologie_Mof_25_2018.pdf

Ghid ARACIS pentru evaluarea programelor de studii:
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/partea_I_-_acredidare_programe__licenta_si_master__Aprilie_2010.pdf
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/2017/Proceduri_privind_evaluarea__domeniilor_de_master_-_modificat_1_iunie_2017_-_de_afisat_pe_site.pdf
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/1_Prima_Pagina_web/31.10.2017/Ghid_evaluare_periodica_domenii_de_master_FINAL_30_Octombrie_2017.pdf

Ghid ARACIS pentru evaluarea institutionala:
Ghid partea a III-a
 

Standarde specifice ale comisiilor de specialitate:
C1: Științe exacte și științe ale naturii
C2: Științe umaniste și teologie
C4: Științe sociale, politice și ale comunicării (actualizate în data 30.08.2017)
C5: Științe administrative, ale educației și psihologie (actualizat în data de 30.05.2017)
C6&C7: Științe economice I și II (actualizate în data de 27.04.2017)
C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport
C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară (actualizat în data 27.07.2017)
C10&C11: Științe inginerești 1 și 2 [partea Ipartea a II-a și partea a III-a] (partea I actualizată în data 22.02.2018, partea a II-a actualizată în data 25.01.2018 și partea a III-a actualizată în data 29.03.2018)
C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
 

Alte documente utile:
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2013/Precizari_suplimentare_in_legatura_cu_depunerea_la_ARACIS_a_Rapoartelor_de_autoevaluare.pdf