RNCIS

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor dinînvăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
https://lege5.ro/Gratuit/ge2timrxgm4a/ordinul-nr-3475-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-de-inscriere-si-inregistrare-a-calificarilor-din-invatamantul-superior-in-registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis

Ghid Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării
http://site.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2018/03/Ghid_Metodologic_privind_scrierea_rezultatelor_invatari.pdf

Conținutul dosarului pentru înscrierea unei calificări în RNCIS
http://site.anc.edu.ro/registru-national/

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior – RNCIS
http://site.anc.edu.ro/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis/