Logo DAC

Bine ați venit - Biroul pentru Asigurarea Calității

Contact

Biroul pentru Asigurarea Calității
Adresa: Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, Etaj 2, Sala E23, Cluj-Napoca

Telefon: 0264401338
Email: office.dac@staff.utcluj.ro

Anunturi/Notificari

Currently there are no news items.


Arhiva anunturi

Activitate

Biroul pentru Asigurarea Calității este o structură organizatorică la nivelul universității având atribuții de asistență și suport tehnic al conducerii universității pentru managementul calității.

Regulamentul BAC


Activitățile BAC:

(a) Colectarea datelor privind starea calității la nivelul și furnizarea acestora conducerii Universității și comunității universitare.

- Cooperează cu structurile din  UTCN pentru colectarea datelor utile procesului de asigurare a calității;

- Asigură suport tehnic specific Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității

- Colectează date pentru evaluarea externă a calității în UTCN.

(b) Ține evidența și informează conducerea și structurile interesate de situația autorizării provizorii, acreditării și evaluării periodice a programelor de studii, asigură asistență pentru procesele aferente acestora:

- Ține evidența situației autorizării provizorii, acreditării și evaluării periodice a programelor de studii și informează conducerea Universității;

- Monitorizează termenele programelor de studii de licență și master pentru acreditare/evaluare periodică;

- Prezintă anual conducerii lista cu programele de studii universitare de licență și master, starea acestora, cifrele de școlarizare și termenele limită pentru evaluarea externă în vederea menținerii acreditării;

- Verifică în fiecare an cifrele de școlarizare aprobate de ARACIS din  Proiectul de Hotărâre de Guvern referitoare la programele de studii de licență și master;

- Pregătește un raport anual asupra rezultatelor acreditărilor/evaluărilor periodice;

- Asigură asistență în elaborarea rapoartelor de autoevaluare: întocmește și menține actualizat un model și un ghid de elaborare a rapoartelor de autoevaluare;

- Menține contactul cu ARACIS în probleme legate de evaluarea externă a programelor de studii de licență și master.

 

(c) Ține evidența și informează conducerea și structurile interesate de situația validării calificărilor aferente programelor de studii și înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), asigură asistență pentru procesele aferente acestora:

- Ține evidența situației validării calificărilor aferente programelor de studii și înscrierii în RNCIS a acestora și informează conducerea Universității;

- Asigură asistență în elaborarea documentației pentru validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii în RNCIS;

- Menține contactul cu ANC în probleme legate de calificările aferente programelor de studii de licență și master.

 

(d) Monitorizează desfășurarea proceselor specifice asigurării calității la nivelul universității:

- Colaborează cu Serviciul de Informatică pentru implementarea verificărilor planurilor de învățământ conform standardelor de calitate în vigoare;

- Monitorizează și actualizează sistemul de evaluare a activității didactice de către studenți;

- Monitorizează aplicarea procedurilor de evaluare a calității.

 

(e) Asigură funcționarea structurilor responsabile cu asigurarea calității de la nivelul universității și facultăților:

- Asigură comunicarea cu Oficiul pentru Asigurarea Calității de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare;

- Organizează ședințe periodice cu responsabilii cu asigurarea calității la nivel de facultăți și departamente, precum și cu responsabilii programelor de studiu, pentru analiza problemelor curente și actualizarea reglementărilor interne privind asigurarea calității în Universitate;

- Elaborează Planul strategic pentru o perioadă de 4 ani și Planurile operaționale anuale ale Biroului pentru Asigurarea Calității;

- Elaborează organigrama BAC, o actualizează de câte ori este nevoie și o supune aprobării structurilor de conducere ale Universității;

- Actualizează fișele de post ale personalului BAC și propune noi funcții în cadrul BAC dacă este necesar.

© Biroul pentru Asigurarea Calității - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter